Комисија на КФСМ составена од три членови (Игор Михајловски, Николче Крстев и Менсур Ајдин) на 20 јануари 2023 во кугланата Мусандра во Скопје ги разгледуваше апликациите за клубовите и спортистите и согласно критериумите кои беа зададени од страна на АМС, изврши рангирање и тоа:

 

1. Ранг листа на клубови за 2022 година

2. Ранг листа на спортисти за 2022 година