ГОДИНАПОБЕДНИК на КУПВТОРОПЛАСИРАНА ЕКИПА НА КУП
2022кк Макпетрол - Скопјекк Пелистер 1982 - Битола
2021кк Макпетрол - Скопје
2020НЕ Е ОДРЖАН ПОРАДИ КОРОНА ПАНДЕМИЈА
2019кк Макпетрол - Скопје
2018кк Макпетрол - Скопје
2017кк Вардар 2014 - Скопјекк Макпетрол - Скопје
2016кк Макпетрол - Скопје
2015кк Вардар 2014 - Скопјекк Макпетрол - Скопје
2014кк Макпетрол - Скопје
2013кк Макпетрол - Скопје
2012кк Макпетрол - Скопје
2011кк Макпетрол - Скопје
2010кк Макпетрол - Скопје
2009кк Макпетрол - Скопје