Екипен записник - печатење
Верзија прилагодена за печатење, и рачно пополнување на записникот
Екипен записник - формули
Верзија прилагодена за пополнување на компјутер, со формули за автоматско сумирање на поединечни резултати, сетови, поени и сумарен дел од записникот.