ПРВЕНСТВО НА ОПШТИНА БИТОЛА ВО КУГЛАЊЕ ЗА СПОРТИСТИ СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ - 2023/24

ССРИ Битола - Куглање жени - 2024

Име и презиме1 коло2 коло3 коло4 коло5 коло6 коло7 коло8 коло9 коло10 колоВКУПНО
Радмила Периќ260260
Јагода Домазетова Анѓелова
149149
Сузана Стојановска

141141
Наташа Црвеновска
126126
Лидија Велјановска
8888
Лидија Стефановска
Оливера Наковска Бикова
Елизабета Узуновска
Виолета Китановска

ССРИ Битола - Куглање мажи - 2024

Име и презиме1 коло2 коло3 коло4 коло 5 коло6 коло7 коло8 коло9 коло10 колоВКУПНО
Тони Радевски
227227
Мендо Дивјаковски
217217
Сенад Османовски
211211
Цветан Филиповски
196196
Дарко Спировски195195
Златко Доловски178178
Васко Милевски
126126
Јоле Стојановски
102102
Христијан Божиновски
Никола Станојовски
Златко Биков

СИТЕ НАТПРЕВАРУВАЧИ КОИ ИМААТ ПРОПУШТЕНО НАСТАП ЌЕ МОЖАТ ДА НАДОПОЛНАТ ВО НАРЕДНИОТ ПЕРИОД

Записници

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Видео запис

2

3

4

5

7

8

9

10