ПРВЕНСТВО НА ОПШТИНА БИТОЛА ВО КУГЛАЊЕ ЗА СПОРТИСТИ СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ - 2023

ССРИ Битола - Куглање жени - 2023

Име и презиме1 коло2 коло3 коло4 коло5 коло6 колоВКУПНО
Радмила Периќ231231
Оливера Наковска Бикова
190190
Јагода Домазетова Анѓелова
144144
Виолета Китановска
132132
Елизабета Узуновска
131131
Наташа Црвеновска
119119
Лидија Велјановска
102102
Сузана Стојановска

00

ССРИ Битола - Куглање мажи - 2023

Име и презиме1 коло2 коло3 коло4 коло5 коло6 колоВКУПНО
Мендо Дивјаковски
201201
Сенад Османовски
195195
Тони Радевски
176176
Христијан Божиновски
148148
Цветан Филиповски
139139
Златко Биков
139139
Васко Милевски
138138
Јоле Стојановски
134134
Никола Станојовски
104104
Дарко Спировски00

Записници

2

3

4

5

6

Видео запис

2

3

4

5

6