Во телата на Македонската кугларска федерација членуваат куглари, кугларски работници и надворешни членови. Сите членови работаат согласно Статутот на КФСМ и според Правилниците кои се на сила, секако во согласност со фер плејот и постоечките закони за спорт. Целокупната активност на сите членови е волонтерска.

Извршен одбор

 • Игор Михајловски – претседател на Извршен одбор (кк Пелистер 1982)
 • Игор Герасимовски – потпретседател (кк Макпетрол)
 • Димитар Димитровски – потпретседател (кк Вардар 2014)
 • Предраг Николиќ – член (кк ГТЦ – Мусандра)
 • Емилија Переска – член (кк Пелистер Пин)

Натпреварувачка комисија (Комисија за спроведување на натпревари)

 • Младен Донковски – претседател (кк Макпетрол) 
 • Дарко Димитровски – член (кк Вардар 2014)
 • Драган Младеновски – член (кк Пелистер 198                

Дисциплинска комисија 

 • Љупчо Спировски – претседател (кк Пелистер 1982)
 • Љубомир Тодоровски – член (кк Макпетрол)
 • Бранко Митиќ – член (кк Вардар 2014)
 

Регистрациона комисија

 • Предраг Николиќ – претседател (кк ГТЦ)
 • Николче Крстев – член (кк Макпетрол)
 • Цане Поповски – член (кк Пелистер 1982)

Тим за информатичка поддршка

 • Владан Мацановиќ (кк Макпетрол)
 • Дарко Димовски
 • Алесандар Стојчевски (кк Пелистер 1982)
 • Игор Михајловски (кк Пелистер 1982)

Тим за односи со јавност

 • Дарко Димитровски (кк Вардар 2014)
 • Младен Донковски (кк Макпетрол)
 • Игор Михајловски (кк Пелистер 1982)

Тим за маркетинг

 • Столе Ѓорѓиевски
 • Мери Јанева
 • Игор МихајловскиЉ