2022

  1. ИЗВЕШТАЈ за наменски потрошени средства од даночно ослободување за спортски клубови и активни спортисти – кугларски клуб Пелистер 1982 – Битола (2022 година)
  2. ИЗВЕШТАЈ за наменски потрошени средства од даночно ослободување за спортски клубови и активни спортисти – кугларски клуб Макпетрол – Скопје (2022 година)
  3. ИЗВЕШТАЈ за наменски потрошени средства од даночно ослободување за спортски клубови и активни спортисти – кугларски клуб ГТЦ Мусандра – Скопје (2022 година)
  4. ИЗВЕШТАЈ за наменски потрошени средства од даночно ослободување за спортски клубови и активни спортисти – кугларски клуб Вардар 2014 – Скопје (2022 година)

2021

  1. ИЗВЕШТАЈ за наменски потрошени средства од даночно ослободување за спортски клубови и активни спортисти – кугларски клуб Пелистер 1982 – Битола (2021 година)
  2. ИЗВЕШТАЈ за наменски потрошени средства од даночно ослободување за спортски клубови и активни спортисти – кугларски клуб Макпетрол – Скопје (2021 година)
  3. ИЗВЕШТАЈ за наменски потрошени средства од даночно ослободување за спортски клубови и активни спортисти – кугларски клуб Вардар 2014 – Скопје (2021 година)
  4. ИЗВЕШТАЈ за наменски потрошени средства од даночно ослободување за спортски клубови и активни спортисти – кугларски клуб ГТЦ Мусандра – Скопје (2021 година)