ЗА НАС

Почетоци

Македонската кугларска федерација - формирана 1973 година

Официјалното формирање на единствен кугларски државен Сојуз на Македонија, подоцна и Кугларска Федерација е 31.01.1973 година. 

Кугларската Федерација на С.Македонија (КФСМ) ги обединува сите регистрирани кугларски клубови во земјата и е главен двигател на развојот на кугларскиот спорт и бројните кугларски активности. 

КФСМ е активен член во WNBA NBC – Светска кугларска федерација.

Во организација на КФСМ се меѓународните настапи на македонските репрезентации, македонската кугларска лига, КУП натпреварувањата, државните поединечни и паровни натпреварувања, кугларски проекти и сл.

Администрација

Основни податоци

КУГЛАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Адреса: Сала Работнички – Градски парк бб, 1000 Скопје

ЕМБ 5156807                                          ЕДБ 4030973268903

жиро сметка: 000000000000000 Комерцијална банка 

блокирана – од 2013 година
 
E: kfmacedonia2010@gmail.com

T: +389 78 313 512

Овластено лице: Игор Михајловски, претседател

Нашата цел

ОСТВАРУВАЊЕ НА ДОЛГОГОДИШНИОТ СОН

Иако сме свесни од последиците кои ќе ги предизвикаат економската, енергетската и здравствената криза и како тоа ќе се рефлектира врз спортот, новото раководство на КФСМ (јули 2022), предводено од Игор Михајловски како претседател, постави јасни и оптимистички цели меѓу кои од позначајните се:

1. Деблокирање на жиро сметката на КФСМ (блокирана од 2013 година до денес)

2. Модернизација и враќање на стандардите регулативи во спортот и поголема застапеност на кугларските активности во јавноста

3. Подмладување на постоечкото членство со проекти за млади лица кое ќе ја промени сликата во период (2023-2026)

4. Одржување на континуитетот на учество на македонските репрезентативци на големите светски првенства

5. Изградба на нови куглани и проширување на спортот во други градови низ Македонија (период 2023 – 2031)

6. Подобар третман и вреднување на работата на кугларските работници, натпреварувачи и клубови од страна на Агенцијата за млади и спорт

Извршен одбор на КФСМ

Тим на докажани љубители на кугларскиот спорт во Македонија во комбинација со успешни менаџери

Претседател
Потпретседател
Потпретседател