КОНТАКТИ

Достапни и отворени за соработка

Доколку имате било какви прашања, чувствувајте се слободно да не исконтактирате

Секретаријат, Извршен одбор , Претседател на КФСМ
Secretariat, Executive Board, President of KFSM
 

Техничка IT поддршка

Владан Мацановиќ
+389 70 929 904
macanovic@gmail.com

Натпреварувачка Комисија

Зоран Ристиќ
+389 70 250 355
eng.zoran.ristic@gmail.com

Однос со јавност

Младен Донковски
+389 78 310 345
mladendonkovski@hotmail.com
Дарко Димитровски

+389 70 359 873
kkvardar2014@gmail.com

Дисциплинска Комисија

Судиска Комисија

Игор Михајловски
+389 78 313 512
bowlonmacedonia@hotmail.com

Регистрациона Комисија

Предраг Николиќ

+389 70 222 150
kkmusandra@gmail.com

Macedonian National Teams

Dimitar Dimitrovski

+389 71 232 565   kkvardar2014@gmail.com

Send us a message

Кугларница МУСАНДРА

Градски трговски центар (ГТЦ) – Скопје,

Контакт: 02 3134 079, локал 129

Кугларница БОРИС ТРАЈКОВСКИ

СЦ Борис Трајковски – Скопје 

Контакт:  Мето, +389 76 361 179

Кугларница БИТОЛА

Спортска сала „Боро Чурлевски“

Контакт:  Игор, +389 78 313 512

Кугларница СТРУГА

Хотел Инекс Дрим – Струга

Контакт:  Ана, +389 72 274 730