Во Битола на новата куглана беше одржано и државното јуниорско (со 23 години) првенство на Македонија за 2021 година. Беа постигнати следните резултати: Бидејќи објектот не беше официјално пуштен не беа направени фотографии од кугларскиот дел.

ЖЕНИ, U23прв денвтор денВКУПНО
1ЕМИЛИЈА ПЕРЕСКАжкк Пелистер – Битола4935381031
2ИВАНА ВЕЉАНОВСКАжкк Пелистер – Битола5175041021
3МИХАЕЛА ПЕТКОВСКАжкк Пелистер – Битола5364761012
4ТАМАРА ТАЛЕВСКАжкк Пелистер – Битола511475986
5АНДРЕА ВЕЉАНОСКАжкк Пелистер – Битола470488958
6МИХАЕЛА РИСТЕВСКАжкк Пелистер – Битола483460943

 

ТАНДЕМ МИКСВКУПНО
 МИХАЕЛА ПЕТКОВСКАжкк Пелистер – Битола514
СТЕФАНИЈА АЛЕКСОВСКАжкк Пелистер – Битола
2ТАМАРА ТАЛЕВСКАжкк Пелистер – Битола509
МАРТИН МИТИЌкк Вардар 2014 – Скопје
3ИВАНА ВЕЉАНОВСКАжкк Пелистер – Битола489
АЛЕКСАНДАР МЛАДЕНОВСКИкк Пелистер 1982  – Битола
4ЕМИЛИЈА ПЕРЕСКАжкк Пелистер – Битола476
АРХАН АРСЛАНОВСКИкк Пелистер 1982  – Битола
5АНДРЕА ВЕЉАНОСКАжкк Пелистер – Битола468
МИХАЕЛА ПЕТКОВСКАжкк Пелистер – Битола

 

ИВАНА ВЕЉАНОВСКА2        
АНДРЕА ВЕЉАНОСКА0 АНДРЕА ВЕЉАНОСКА1     
          
ТАМАРА ТАЛЕВСКА2        
ЕМИЛИЈА ПЕРЕСКА0 ЕМИЛИЈА ПЕРЕСКА1Пенал победа  ЕМИЛИЈА ПЕРЕСКА0
          
МИХАЕЛА ПЕТКОВСКА2 МИХАЕЛА ПЕТКОВСКА1Пенал победа  МИХАЕЛА ПЕТКОВСКА2
МИХАЕЛА ПЕТКОВСКА0        
          
Најдобар резултат од поразените  ТАМАРА ТАЛЕВСКА1     
          
          
АРХАН АРСЛАНОВСКИ1Пенал ПАРХАН АРСЛАНОВСКИ1Пенал победа    
АЛЕКСАНДАР МЛАДЕНОВСКИ1        
          
МАРТИН МИТИЌ2 МАРТИН МИТИЌ1     
ГОРЈАН МИХАЈЛОВСКИ0